ســــلام بــه همتــــون. بچــه هــا آهنگـــو بخـــاطر ایــام محــرم بــرداشتــم ولــی بــعد اربعیـــن دوبـــاره میـــذارم ... یــا همیــنو یــا یکــی بهتـــرشـــو × زبان    پـــس فعـــلا × چشمک

××××××××××××××××××××××××××××××××××××


بچــه هـــا آهــنگ جــدیــدم چطـــوره ؟×!×!  
زبان اونقـــد گفتــــین عـــوض کــن 

و فـــلان و فـــلان کــه آخـــر ســر ایـــنو گـــذاشتـــم دیــگه × 
نیشخند


حــــالا بـــه وبـــــ میـــاد یـــا نـــــه ؟×!  مژه

نظـــرتـــونو راجبــش بگیــــن !×! چشمک تـــو کــامنتــای پســت پــاییـــنی ↓ ↓ ↓ ↓ 

راستـــی اگــه آهـــنگ شـــاد و جــالبـی هــم میشنــاسیــن (از اونــایی کــه 

بــاعـــث تغییــــرات فیــزیــکی و شیمیــایی در آدم میشـــهنیشخند) اسمــشو تــو 

کــامنتـا بــذاریــن بــرم گــوش بــدم روحـــم شــاد شـــه ! نیشخند   

دستــــتـــون طـــلا !×! زبان  فـــدا همگــــــــــی × @---8-- <== گُــل ـه نیشخند 
 

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٥ | ٢:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بــــــــاز آمـــــد بـــــــوی گـَنـــــــد مـــاه مـــدرســــــــــه !!  نیشخند

ســلام بــه همــــگی بــروبـــچ عــزیــزنیشخند ! چطـــور مطـــوریـــن ؟!!

 تعطیـــلات خــــوش گـــذشــــت ؟!! بــه مـــنکــه زیــاد × زبان

 فــرا رسیـــدن ایــــام مــدرســـه و امتحــانــات و شیــطونــی هــای تــو مــدرســه و دیــوونــه کــردن نــاظـــم و ... رو تسلیــــت میـــگم !زبان

 واقعـــا دوران طـــاقــت فــرســا نیشخندو سختیـــه مخصــوصــا واس اونــایی کــه جلــو روشــون کنکـــور دارن × چشم 

راستــی بچــه هــا ازتــون یــه خــواهــش دارم.... :  

   فقــط یــک لحظــه عصـــر 31 شهـــریــور رو تصـــور کنیـــن ... 

مـــن دیـــگه هیـــچ عـــرضــی نـــدارم نیشخند خــــوش بـــاشیـــــن...  نیشخند 

 ستـــاد کـــوفت کنـــی ایـــن 10 روز بــاقیمونـــــده ×× خنده 

 

خــب بچــه هـــا. حـــالا همگــی یــه ســـلام بـــدیـــن بــه عمــویی ؟!! نیشخند ↑↑↑

فقـــط ســلامـــا !×! بــدو بیــراه نگیـــن !! زبان 

  

بـــرو ادامــه تــا از دســـتت نـــرفتـــــه × نیشخند

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٢ | ۳:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.