ســـلام بــــه همتــــون بچـــه هـــــا !! مــدرســه هــا خــوش میگــذره ؟! نیشخند امســال معلمــای خوبیــ واسمـــون افتــــاده تــو کــلاس کــلا میخنـــدیـــم !!  زبان خــدا واس شمـــا هــم همچیـــن معلـــمایـــی نصیـــب کنـــه !!! نیشخند 

 

راستــی بچــه هــا ایــن قالب دائمیــ نیســت. ایـــن میــمونــه تــا وقتـــی کــه یکــــی درســت و حسابیــشو پیــدا کنــــم. پــس لطفـــا No TabriK نیشخند 

حـــالا بــریـــن  ســـراغ آپـــ ایشـــالله کــه مـــورد پســند واقــع شــه !! چشمک 

فقـــط امیـــدوارم هموطنـــای ابـــادانیـــه گلـــمون نـــاراحـــت نشـــن.قصــدمـــون توهیـــن نیســـت !!! چشمک

××××××××××××××××××××××××××××××

ورودیــــه ابــــودان !!! نیشخند

 

 

اصلیـــا تـــو ادامـــه ان ... بریـــن نگـــاه کنیـــن !! لبخند


 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

یـــک پـــرنــده خیلیـــ معــمولی تـــو ابـــودان !! خنده

  

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

   

 بــــاد بــــزن خیــلی معمـــولی تـــو ابـــودان !!نیشخندنیشخند

  

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

تعــــویـــض لاستـــیک در ابـــودان !!! زبان زبان

  

 

 

××××××××××××××××××××××××××××××× 

پنچـــر گیــری معمـــولی تـــو ابـــودان !! نیشخندنیشخند  

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

طــرح تابستـــانه جمـــع اوری مارمــولک هــای ابـــودان !! خندهخنده

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

باشگـــاه بـــدنســـازی در ابـــودان !! قهقههنیشخند

 

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

غـــواصـــی در ابــــودان !!! خندهخنده

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

تفــریحـــات کامــلا معمـــولی در ابــــودان !! نیشخندنیشخند


 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

ایـــنم از مورچـــه هـــای ابـــودان !! خنده

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××

حیـــات وحـــش ابـــــوداااااان !!! خنده


 

×××××××××××××××××××××××××××××××

وَوَوَوَ بچـــه هــــای ابـــودان !!!!! قهقههنیشخند


 

 

 

بچـــه هـــا مـــورد پســند واقـــع شـــدن ؟! زبان

تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٧ | ٥:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.