ســــلام بــه همـــگی بـــروبـــچ ×× لبخند چطـــور مطـــوریـــن ؟! ایـــشالله در ســلامتـــی کـــامــل بــه ســـر ببـــریـــن !! مـــا هــم بــه حـــول قــوه الهـــی فعـــلا کــه ســالمیـــم ×زبان

ولــی بچــه هــا دیـــگه کــم کــم حـــالم داره ازهـــرچی وبـــلاگ و وبـــلاگ نـــویســه بــه هــم میـــخـــوره ...

دو روز زحمــــت بکــش، وقـــت صـــرف کــن تــا یــه پُســـت درســـت و حســـابی بـــذاری بعــــد یــه عــده ( بــدبخـــت بیچــــاره ) بیـــان بـــدون هیــچ چــون و چـــرا و منبــع و اجـــازه ای بـــا زدن دو تـــا کلیـــک " تمـــام " پُســـت رو کپـــی کـــنن تـــو وبـــ خـــودشـــون. شمــا خــودتــون چــه حـــالی میشیــن ؟!! شمــا هــم مثـــل مــن حـــالتـــون از ایــن آدمـــای پَســـت  بــه هــم میـــخوره یــا نــه ؟!! حــالتــون از وبـــلاگ نویــسی بــه هــم میـــخوره یــا نــه ؟!!   واقعــا بـــراشــون متــاسفـــم ×× ایــن کـــارشــون از دزدی هــم بــد تــره ! 

درکـــل اوقــات خــودمــو خــودتـــون رو زیــادی تــلخ نمیکنـــم بــا مـــوضــوع وبــم نمیـــخونـــه !!  چشمک

هوراعیـــد نیـــمه شعـــبان رو هــم بــه همــه تبـــریک میـــگم هورا

 

راستـــی بچــه هــا امتحـــانـــات و چجـــوری گـــذرونـــدیـــن ؟!! نیشخند مــن یکی کــه دو ســه تــاشـــو بــد جـــوری ر.یـ.ـد.م دقیقــآ همــونـایی کــه تــرم اول 20 بــودم ××  خـــدا عـــاقبــت بــه خیـــرومــون کنــه !! زبان

حـــالا بـــریــم ســـراغ اولیــن پُســـت بعــد از تعــطیــلی مـــدرســه هــا و افتـتــــاحیــه کیـــف و حـــال ×× نیشخند 

 

 بـــریــــن ادامـــه مطـــــلب ... لبخند


 No CoPy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ No CoPy


یعنی باید جفت پا رفت تو صورت این دبیر هایی که میگن ...
.
.
.
.
از تعطیلات تابستون استفاده کنین، درسا رو مرور کنین خنثی

     نیشخند    خنده    نیشخند

×××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

یه روز یکی از معلم هامون خواست از شغل معلمی تعریف کنه گفت :
 شغل ما شغل انبیاست...

منم بهش گفتم : آقا ولی با اجازتون انبیا اکثرا چوپان بودن ..

اونم گفت : منم دارم همین کارو میکنم گـــوسفند خنثی

خدا حفظش کنه کلا منو خیلی ضایع میکرد ...  
 قهقهه نیشخند قهقهه
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
غضنفر معلم بوده سر کلاس یه دفعه ای می گوزه.
برا اینکه ضایع نشه، زود از شاگرداش میپرسه ساعت چنده؟
شاگرده میگه: آقا بــرا ساعت چند کوک کرده بودی!!! 
 نیشخند خنده نیشخند
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
داداشم امتحان ادبیات و زبان فارسی داشت
بعد امتحان بهش گفتم مهران برگت رو بده ببینم حالا نمرشو بیخیال ....

یه بیت شعر معلم ادبیات بهشون داده بود واسه ترجمه :

طیران مرغ دیدی اینک ز پای شـ.ـهوت/ اکنون بهتر نبینی طیران آدمیت

حالا معنی کردن داداشم :

آخه تو که با دیدن ته ران مرغ شـ.ـهوتـ.ـی میشی , 
 اگه ته ران آدم رو میدیدی چیکار میکردی ...؟!

هیچی دیگه بهش گفتن فردا با پدرت بیا مدرسه نیشخند

       خنده   نیشخند    خنده

×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
یه بنده خدایی تو فیسبوک راجب باد شدید تهران پست گذاشته
حالا نظرات و کامنت های بچه ها : 
مینا : از باعث و بانیش تشکر میکنم .خونه ی ما از غرب تهران داره میره تجریش نیشخند
نریمان : آقا یه ساپورت آبی باد آورده خونمون ... صاحبش راضی باشه لطفا خنده
مجتبی : از تن تاک استفاده کنید ... من به شما تن تاک رو پیشنهاد میکنم نیشخند
شیرین : این ایام مبارک رو به تمام تعمیر کنندگان ماهواره تبریک میگم زبان
احمد : آغا اگه کسی شورت با گلای قرمز و آبی پیدا کرد مال منه ...
گذاشتم خشک بشه باد بردش نیشخندنیشخند

×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
واقعا متاسفم که تو کشورمون اینقدر اختلاف طبقاتی داریم!
واقعا چرا بین واحد ما و دختر همسایمون سه طبقه باشه؟؟؟
دیگه ته تهش باید یه طبقه باشه... نیشخندخنده 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده:

“قیمت سرویس طلای دختر خالم” نیشخند

گوگل پاسخ داده:

“دختر خالت گفته به کسی نگم” خنده
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
مورد داشتیم دختر با قیافه بدون آرایش

رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش بردنش سربازی !نیشخند
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
مورد داشتیم دختره

واسه بالا و پایین کردن شیشه ماشین کلاچ میگرفته !خنده
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون
پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن .. ؟! نیشخند
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
پسره پست گذاشته : بعد از رفتن تو مثل فرهاد شدم در حسرت چشمان لیلی 
والا تا جایی که من میدونم فرهاد عاشق شیرین بود نه لیلی !خنثی
نمیگم عاشق نشید ولی خواهشا وقتی شکست عشقی میخورید
قبل پست گذاشتن یه نگاهی به کتاب ادبیاتتون بندازید … 
 نیشخند خنده خنده
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
اینایی که استاتوس های یه دخترو نخونده لایک میزنن....
.
.
.
.
.


فرزند و نوه همونایی هستن که امام هنوز حرف نزده گریه میکردن!!! 
 نیشخند خنده نیشخند 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
به قلبم گفتم : چرا خوابم نمیبرد ؟! این بیخوابی ها از کجاست ؟! 
قلبم جواب داد : زر مفت نزن؛ ادای ادمای دلشکسته رو هم در نیار 
یادت رفت بعد از ظهر عین خرس قطبی خوابیدی ؟!
جوابش منطقی بود کاملا 
قلبم هم اعصاب نداره ... خنثی 
 خنده قهقهه خنده
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 

خــب بچــه هـــا جــوک هــا دیــگه بســه بقیــه شــون بمــونه واس پســـت
بعــدی فعـــلا بـــریـــن عکســـارو ببیــــنیـــن ... لبخند  

 یکــی هــم رد نمیـــشه یــه متلکــی چیـــزی بنـــدازیـــم ...نیشخند
   

×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
جــان مـــادرت ایــن کـــوچیــکه بـــدش بــه مــن ...خنده
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
بغـــل بغــــل ...نیشخند
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
گمشـــو اونــور بــابــــا ...نیشخند
  
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
ایـــن منـــم وقتــی بــابـــام نمیـــذاره از خونــه بــرم بیـــرون .. خنده
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
اهههه ... افتــاد ... بـــایــد یکیــ دیـــگه رایـــت کنـــم .... خنده
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
تــوجــه کنیـــد کــه کلـیه در معــده حــل شــد ...قهقهه
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
خیـــلی هــم ریلــکس ... !!نیشخند
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
آغـــا نمیشـــنـاســه دیـــگه ××نیشخندنیشخند
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
FaCeBoooK قهقههخنده
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
 مــن در حــال رفتــن بــه دانشگــاه ... تـــوجـــه : البتــه مــن سمـــت راســــت جـــاده ام ... نیشخند 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
هنـــر نـــزد ایـــرانیــان اســـت و بــس ...نیشخند
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 

شـــرح حـــال فــایــروال و امنیـــت ویـــندوز ... نیشخند  
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
طــریقــه نشستــن پشــت کــامپیـــوتر ...خنده
 

 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 

خــدایــا ایــن یــارو رو اگــه راه داره بـذار اول لیســت شفـا. مـوردش اورژانسیهنیشخند×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
ایــــن ســه تــا عکــس طنــز نیســتن ولیــ خیــلی جــالبـن ... لبخند 

ببخشیــد پــدر ... مــن بهــت نیــاز دارم 
 
 
البتــه بــرای شــادی روح ایــن پســره هــم دعــا کنیــن. پســر خــوبی بــودنیشخند 

×××××××××××××××××××××××××××××××× 

 
×××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
اگــه گفتـــی ایــن عکــس چیـــه ؟!!!زبان
 
 
اگــه نفهمیـــدی : ایــنا رگــ هــای خــونی تــو چشــم انســـان ان ... 
لبخند
 
 
بعععـــله بچــه هـــااا !! ایــنجــوری شــد کــه پســـت مــا بــه ســر زسیـــد کـــلاغــه 
بــه خــونش نــرسیـــد !! نیشخند حـــالا چطــور بـــودن ؟!! 
 
 
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٢ | ۸:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.