ســــــلام بــــه همگـــــــی !! لبخند خـــوبیـــن ؟!! نیشخند خیــلی خــب فحــش نــدیـــن! زبان میـــدونــم دیـــگه × الــان همتــون مثـــل خــود مـــن ایـــنجــوری ایــــن (البتــه اونــایی کــه روزه میــگیـــرن) ==> هیپنوتیزم ( نیشخند ) 

اصـــــن تــو ایـــن گـــرمــا روزه گـــرفتـــن خـــودش یــه اجــر جـــداگــانه ای داره واقعـــا ! زبان اجــــرمــــون بـــا خــــدا ! نیشخند     

 راستــی بچــه هـــا میـــدونستیــــن اگــه یــه مــاه روزه نگیـــریــن کفـــارش میشــه 5 ســـال !!  خنده مــــن دیـــگه هیـــچ عـــرضی نـــدارم !! نیشخند

یــه چیــز دیــگه : بچــه هــا مــن دیـــگه عــذر خــواهی نمیکنــم شمـــا خــــودتـــون  یــه عـــذر خـــواهــی بــابــت دیــر شـدن آپ بــذاریــن کنـــار هــر پستــم ! نیشخند 

ایـــن عکــس پــاییـــنی هــم کـــه حلـــووول (زبان) ایـــن مـــاه مبــــارک، مــاه میــهمــانی خــدازبان رو بهتــون تبــریک میــگه !! البتـــه بــا تــــاخیــــرِ 24 روزه !!  نیشخند  خـــودتـــون بــا بزرگــی خــودتــون عکســه رو ببخشیــد دیــگه ×× جــوونــی کـــرده ! نیشخند    

 خــدایــا انصــــافـــا تــوقــع نـــداشتیــم تــو ایــن گـــرونــی مهمـــونی بگیـــریــــا !! واقعـــا دمـــت گــــرم ×× نیشخند 

 تــا یـــادم نــرفتــه بچــه هـــا اگــه از روزه گـــرفتــن خستــه شـــدیـــن بگیــن عکسمــو آپلـــود کنــم مـــاه رویـــت شـــه !  نیشخند

 بـــه فـــرقــش کـــی اثــر میـــکرد شمشیــــر 

                                            گمـــــانــم ابـــن ملـــجم یـــا عـــلی گفـــــت !!   

 

شهـــــادت مظــلومـــانه مــولی مـــتقیــان ، حضــرت علــی(ع) رو هـــم تسلیـــت میـــگم !  ناراحت   

 

×               ×             ×              ×             ×           ×               ×  

خــــــب دیــــــگه بــــــریــــــن ســـــراغ پســــت تـــو ادامـــه مطــــلب !! چشمک


خــب اول از همـــه چــی خنــده دار هــای مـــربــوط بــه مـــاه رمضــان : زبان 

 

 به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز, ماه رمضان تا پایان مـرداد ماه تمدید گردید ... خنده  

(ستــــاد ایجـــاد اظــطراب هــای لحظــه ای در مــاه رمضــان ) زبان 

 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

ما فردا شب واسه افطار میایم خونتون

(ستاد ایجاد رعب و وحشت درماه رمضان)  نیشخند  

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 
 طــرح جدید ایرانسل برای ماه رمضان :
 با ارسال کلمه moft به 8080
هر روز از نذری ها و شام های کلیه مساجد باخبر شوید. خنده         
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 
قدیما :هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای 
یه چیزی میخورد بقیه نبیننش ...
الان : هر کی روزه است باید بره یه گوشه 
مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !! خنثی 
نیشخند نیشخند ( راستـــه خــدایــی ) 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

آخ یه لیوان آب هــویج بستــنی حال میده الان !!! نیشخند
 (ستاد افزایش اجر معنوی روزه داران ) زبان 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
اقـــدامــات امنیــتی شــدیــد بــرای خــواب نمــونــدن تــو سحــر ... نیشخند×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

انـــدراحــوالات همــه مــا هنگــام سحـــری ... خنده ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

احـــوال مــا در طـــول روز ... نیشخند نیشخند××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 احـــوال مــا هنگـــام اذان مغـــرب ...  
خنده
 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 
ایــــنم کـــه بـــدیهیــــه اصــــن ...!! نیشخند 
 
 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
خـــب بچــه هــا دیـــگه خنــده دار هــای مــاه رمــضونـــمون تــه کشیـــد... زبان
بــریــد بقیـــه رو نگـــاه کنیـــد ... مژه ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
  
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 حیف نون توی دستشویی بوده که برق می ره. جیغ می زنه.
 زنش می گه: برق رفته، چرا جیغ می زنی؟ 
می گه: فکر کردم زیاد زور زدم کور شدم! خنده 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

روزی جوانی غرق در فکر به پیر مسن و با تجربه ای رسید ... 
 
 با گله و ناراحتی از او پرسید : ای بزرگ دانا
 
 چرا مردم اینگونه بی رحم شده اند 
 
 چرا دیگر بخشش جایی در دل مردم ندارد ؟!!  
  
چرا مثل زمان های گذشته مهربان نیستند ؟!
 
پیـــر اندکی مکث کــرد سپس لبخندی زد و به جوان گفت : 
.
.
.
.
.
.
.
.
مــن چــه بــدونم پفیــ.ـوز ؟!   خنده  نیشخند  خنده    
 
 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
اون چیه که چشم داره ولی نمیبینه !؟
 
پا داره ، ولی حرکت نمیکنه !؟
 
بال داره ولی پرواز نمیکنه !؟
 
نوک داره ولی غذا نمیخوره !؟
 
پرنده ی مرده !  نیشخند   نیشخند   نیشخند    
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××      
 
شمـــام وقتی از خواب بیدار میشید
 
چند دقیقه تو جاتون میمونیـــن تا لـــود بشین آیــــــا ؟؟  مژه نیشخند   
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××     
 
زن :غذا خوردی؟ 

مرد :غذا خوردی.
 
زن :دارم از تو میپرسم....
 
مرد :دارم از تو میپرسم.
 
زن :ادای منو در میاری؟
 
مرد :ادای منو در میاری.
 
 
زن :بریم خرید؟
 
مرد :غذا خوردم خنثی   
 
                                      قهقهه    خنده    نیشخند  
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××     
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ

ﮔﻔﺖ : ۵۰۰ ﮔﺮﻡ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ کیفیتش ﺧﻮبه ؟

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻡ

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺪ ۷۰۰ ﮔﺮﻡ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺳﮕﻢ ﭼﺎﻕ ﻣﯿﺸﻪ،ﮐﻤﺶ ﮐﻦ!  خنثی       نیشخند 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
اگه ایران الان یه کشور خیلی پیشرفته بود، 
 
مطمئن باشید الان ما تو یه کشور عقب افتاده بدنیا میومیدم، که به دنبال گرفتن  
اقامت و گرین کارت ایران بودیم!! یه همچین شانسی داریم خنثی  نیشخندنیشخند  
 
 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××     
 
 
دختره پیغام گذاشته پسر خوب مثه جا پارکه ... مگه پیدا میشه ... 

حالا فرضا پیدا شد
 
کدومتون پارک کردن بلدید؟!  ابرو
 
والا  نیشخندنیشخند     
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
داخل مسجد سینه می زدن مداح می گه چراغ ها رو خاموش کنین
 
لخت سینه بزنیم.
 
موقعی که مراسم تموم شد  مداح گفت لامپ هارو روشن کنید.
 
غضنفر از داخل مجلس داد زد:
 
نه لامپ هارو روشن نکنین من هنوز شرتمو پیدا نکردم.   
 
خنده    قهقهه    خنده   
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

یارو سبیل کلفته داشته تو یک جمعی تعریف میکرده که : 
 
آره ما با کاروان داشتیم میرفتیم، یه دفعه راهزنا ریختن 
 
 همه ملت رو یا کشتن یا بهشون تجاوز کردن! 
 
بعد نگاه میکنه می بینه بقیه دارند چپ چپ نگاش می کنند، 
 
برمیگرده میگه: البته ما رو کشتن!   قهقهه   قهقهه   قهقهه     
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 
به غضنفر میگن : سبز لیمویی رو توصیف کن
میگه : شما آبی آسمانی رو در نظر بگیر، بشـ.ـاش توش.  خنده   
 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
 
غضنفر مریض میشه میره پیش دکتر.
 
دکتر می گه:این شیاف هارو واست تجویز کردم .
 
غضنفر میگه: خب چیکارشون کنم؟
 
دکتره می گه: خب بکن تو کونــ.ـت!
 
غضنفر می گه: ببین دکتر خودت سر شوخیو وا کردی.
 
حالا که اینجوره منم ریـــ.ـدم تو دهن پدرت!   قهقهه    خنده     قهقهه
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
توی خیابون زنه پاش سُر خورد،
 
گـــروووپس خورد زمین هیچی دیگه رفتم زیر بغلِ …
.
.
.
.
.
.
شوهرشو گرفتم که از خنده غَش کرده بود…!! خنثی   
 
               نیشخند   خنده     نیشخند
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
بیماری یخچال گرایی چیست ؟!
 
نوعی بیماری روانیست که فرد را تحریک به باز کردن درب یخچال می‌کند،
 
در حالی‌ که نه تشنه است، نه گرسنه است و نه اصلا میداند که چه می‌خواهد
 
از علائم این بیماری این است که فرد از اتاقش خارج میشود
 
سرگردان راه آشپزخانه را در پیش می‌گیرد درب یخچال را باز می‌کند،
 
چیزی بر نمیدارد درب را می‌بندد.
 
این بیماری به وفور در میان متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به چشم
می‌خورد!   نیشخند    نیشخند    نیشخند
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
 
اینقدر دوست دارم در روز محشر سر خدا خلوت باشه, بشینیم سر فرصت یه مقداری سر خلقت پشه با هم صحبت کنیم.  زبان  
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
آبادانیه داشته واسه رفیقش تعریف میکرد : 
 
هاوولک رفته بودم جنگل ی شیر ازپشت بیشه هاپرید جلو منو میگی د برو  
 
درریم  میدویدم شیره هم پشت سرم هی لیزمیخورد ... 
 
رفیقش: هااا جاسم من اگه جات بودم خودما خراب میکردم. 
 
جاسم:وولک پ فک کردی شیره واسه چی لیز میخورد؟ قهقهه  خنده  قهقهه
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
دختره عکسشو گذاشته ... 
 
رفیقش کامنت گذاشته خوشگله !! 
 
اینم زده چشات خوشگل میبینه ...
 
منم کامنت گـذاشتــم : آره بنظر منم مشکل از چشاشه… 
 
هیچی دیگه بلاک شدم  خنثی  نیشخند    
 
 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××    
 
پِـجَر پِـجَر من اومـَجَـم چیست؟
.
.
.
.
.
 مکالمه پسر شجاع با پدرش است! نیشخندنیشخند    
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
 بــه دوستم میگم خواب دیدم یه پام این دنیاس یه پام اون دنیا، تعبیرش چیه؟
 
میگه :تعبیرو ولش کن همین که تو خواب پاره نشدی خودش خیلی خوبه.  
 
خنده   نیشخند   خنده
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
داداشم موهاش فره نمیدونم چرا میخوابه دوبرابر میشه اصن یه چیز وحشتناک.
دیشب رفتم دستشویی برگشتم پام گیر کرد به پتوش تو خواب وبیداری افتادم  
 
روش یه آن با اون موهاش یه داد کشید چنان ترسناک شد سرخم شده بود منم  
از ترس فقط داشتم داد میزدم از داد ما خواهرم از تو آتاقش یه جیغ شــدید 
 
کشید جو داغون بود. دیدم بابام پاشده در خونرو وا کرده داد میزنه :
 
فرار کنید اسراییل حمله کرد. نیشخندنیشخند        
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
امروز دوبله پارک کرده بودم یهو دیدم یکــی تو بلندگو داره میگه :
 راننده پژو راننده پژو !!!
 
ینی خوشگل خودمو قهوه ای کردم ، آب دهنمو قورت دادم برگشتم دیدم یه  
 
وانتیِ میگه خربزه مشد دارم بیا خربزه بخر …
 
تنها سوالم اینه که آیا اون نون خوردن داره آیا ؟ نیشخند   خنده   نیشخند  
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
روزی مریدان نزد حکیمی رفتند و از او پرسیدند:
 
ای حکیم ! فیلترینگ بدتر است یا کم بودن پهنای باند؟
 
حکیم نگاه معنی‌ داری به آنها کرد و فرمود: هیچکدام!
 
چیزی در اینترنت هست که از هر دوی اینها بدتر و اعصاب خردکن تر است!
 
مریدان با حیرت به حکیم نگریستند و فرمودند: 
 
ای حکیم! از فیلترینگ بدتر چیست؟
 
حکیم فرمود:
 
“مشاهده این لینک تنها برای اعضا سایت امکان پذیر است.
 
برای ثبت‌ نام اینجا کلیک کنید”
 
بعد از این سخن، مریدان نعره‌ها زدند و گریبان پاره کردندی
 
و لپ‌ تاپ‌ های خود را به زمین کوبیدندی،
 
فغان کشان به رشته کوهای آلپ پناه بردندی!!
    
              خنده    نیشخند      خنده
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﻡ
 
ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭﯾﻨﺴﺘﻮﻥ ﺑﺪﻩ
 
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﮔﻔﺖ : ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ؟
 
ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﮔﻔﺖ :
 
ﺁﺭﻩ ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭽﻢ ﮔﻠﻮﺵ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻪ
 
ﺑﺪﻡ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻢ ،
 
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ
 
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ :
 
ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ من ﭼﯽ ﺷﺪ ؟! خنثی    
 
             نیشخند       خنده       نیشخند
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
  
حـــرف دل همــه مــا دهـه هفتــادیـــا و مــاقبــل !! نیشخند  
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
حــرفی بــرای گفتـــن نــذاشتــه !!  نیشخند
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
نکتـــه شــو گــرفتــی ؟! نیشخند  استــــاد ـه بــاحــالیــه واقعـــا !! زبان  
   
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
  
بیچــاره پلیســـه عقــده ایــ بــه بـــار اومـــده !!  نیشخند  
 
 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
آخـــــی ... روش نمیشــــه دیــــگه !! نیشخند  
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
نه به اون بالایی که روش نمیشد شیـربخوره نه به این که زن میـخواد !!  نیشخند  
 
 
 
 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 
دقیقـــا همیـــــنه !!  نیشخند  
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
آخـــی .. بچــه رو بــه گـــ.ــه خــوردن انــداخــت !!  

 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
بلیــــت میـــخواد !!  نیشخند
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××    
 
ایــــنا دقیقـــا فـــازشــون چیـــه ؟!! خنثی   
 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××     
 
یــه ســـوال : ایشــون الــان دقیقــا دارن از چــی فیلمبــرداری میکنــن ؟! نیشخند  
 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××    
 
عجـــب جـــوابی داااد !! نیشخند   
 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
پـــاکستـــانیـــه ؟! نیشخند 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
ایــ وای بــاز مــوقعیــتمــو تــو GPS گــم کــردم !! نیشخند    
 
 
 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××   
 
برگ چغندر کیست؟؟؟
.
.
.
اونی که پست ها رو میخونه و حالشو میبره و میخنده ولی کامنت نمیذاره!!زبان
 
     پـــس لطفـــا بـــرگ چغنـــدر نبـــاشیـــد !! نیشخند 
 
 
حـــالا چطـــور بـــودن ؟! مژه
 
 
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۳٠ | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.