بــــــــاز آمـــــد بـــــــوی گـَنـــــــد مـــاه مـــدرســــــــــه !!  نیشخند

ســلام بــه همــــگی بــروبـــچ عــزیــزنیشخند ! چطـــور مطـــوریـــن ؟!!

 تعطیـــلات خــــوش گـــذشــــت ؟!! بــه مـــنکــه زیــاد × زبان

 فــرا رسیـــدن ایــــام مــدرســـه و امتحــانــات و شیــطونــی هــای تــو مــدرســه و دیــوونــه کــردن نــاظـــم و ... رو تسلیــــت میـــگم !زبان

 واقعـــا دوران طـــاقــت فــرســا نیشخندو سختیـــه مخصــوصــا واس اونــایی کــه جلــو روشــون کنکـــور دارن × چشم 

راستــی بچــه هــا ازتــون یــه خــواهــش دارم.... :  

   فقــط یــک لحظــه عصـــر 31 شهـــریــور رو تصـــور کنیـــن ... 

مـــن دیـــگه هیـــچ عـــرضــی نـــدارم نیشخند خــــوش بـــاشیـــــن...  نیشخند 

 ستـــاد کـــوفت کنـــی ایـــن 10 روز بــاقیمونـــــده ×× خنده 

 

خــب بچــه هـــا. حـــالا همگــی یــه ســـلام بـــدیـــن بــه عمــویی ؟!! نیشخند ↑↑↑

فقـــط ســلامـــا !×! بــدو بیــراه نگیـــن !! زبان 

  

بـــرو ادامــه تــا از دســـتت نـــرفتـــــه × نیشخندﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴتم ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻡ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ،

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺴﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﺪﯼ ! ﺍﺯ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ !
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺯﺑﻮﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﭽﺮﻩ ، ﭼﯿﮑﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺁخه ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ، ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﻡ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ کیو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ؟ خنثی
نیشخندخندهقهقهه

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

یه قانونی ھست که من خودم کشفش کردم ،
از قانون اول نیوتون ھم دقیق تره :
سر سفره وقتی دیس غذارو برمیداری مشکلی نیست
ولی وقتی میخوای بزاری سر جاش ھمیشه جاش پر شده و جا نیست که بزاریش،
اصن انگار نه انگار این دیسو از تو ھمین سفره برداشتی ! نیشخند

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×

دیدین تو فیلما بچه توی خواب جیغ میکشه همه میرن بغلش می کنن
 و از این حرفا ؟  خلاصه اومدم بگم اینا همش دروغه ،
من یه بار جیغ کشیدم مامانم همچین با لگد زد تو شکمم 
 که دیگه چند ساله جیغم نمیاد :| قهقهه 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×
 
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ
ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ یاد بگیرم نیشخند 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
اینکه میگن هیچ جا مثه خونه آدم نمیشه ، همش دوروغه محضه ! 
 ناموسن یه هفته تو هتل ۵ ستاره بودیم
 به جان خودتون راضی نمیشدم بیایم خونه خنده 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×

ولى انصافا این پراید وانتا
شبیهِ اون دمپایى جلو بسته هاى قدیم نیست ؟!  نیشخند 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×
  
یعنی اگه طرح لامبورگینی هم به ایران بدن
  یه طرح لامبورگینی وانت ازش در میاره! نیشخند  
 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ۱ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻪ 
 
بعد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ :

 
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺎ ۱ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ !

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻮﻝ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻡ :|
 
ﯾﻨﯽ ﻣﺎ ۴ﻧﻔﺮ ﮐﻪ منهدم شدیم ،

ﺧﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ خنده 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
به سلامتی سربازی که لب مرز روو برجک داشت به عکس عشقش نگاه میکرد

یهو دید عشقش با عشق جدیدش میخوان قاچاقی از مرز رد بشن،

امون نداد زد جفتشونم جنازه کرد!

وااالا؛ سربازیه شوخی که نیس . . !نیشخندنیشخند  

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  
 
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ BMW ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻮﻕ ﺯﺩ ﻭلی دختره سرشو ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و
 
ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ، ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ ! خنده 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
یکی از کاربردای "لــایــن" این بود که قیافه تک تک مزاحم تلفنیامو دیدم !!
.
.
.
بعضی هاشون مراحم بودن کصافطا
هییییییی لگد به بختم زدم رفت قهقهه 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

ﺧﺪﺍﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻮ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻡ ؟

ﺁﻫﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ ؟

ﺣﻠﻪ ، ﺭﺩﯾﻔﻪ !!!

ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺷﺪﻡ ، ﺍﻭﻧﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ !!! نیشخندنیشخند 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

اگه توی المپیک رشته ی دانلود استقامت وجود داشت،
الان نفری یه طلا داشتیم ... خنثی  نیشخند 
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

“برخیز و مخور غم جهان گذران”
 
“بنشین و دمی به شادمانی گذران”
 
اتفاق خاصی نیافتاده !
 
معلم ورزش نیومده بود معلم ادبیات داره بشین پاشو میده  خنده  


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×   
   
مورد داشتیم دختره رفته پمب بنزین ، طرف پرسیده آزاد یا دولتی؟ دختره گفته پیام نور!!!!!!
تا الان دو نفر سکته کردن ، یه نفر غش کرده ، دولتم سهمیه بنزین جایگاهو قطع کرده.... قهقهه  خنده
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
مورد داشتیم دختره تو پروفایل فیسبوکش نوشته سعی نکن مُخ منُ بزنی،
 
چون من اصلا مخ ندارم خنثی
تا حالا تو زندگیم انقدر قانع نشده بودم قهقههقهقهه
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

مورد داشتیم دختره تو آزمون رانندگی برا گواهینامه می خواسته دنده عقب بره بجای اینکه دستشو بندازه پشت صندلی، میندازه دور گردن افسر...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هیچی دیگه قبول میشه خنثی       نیشخندنیشخند    


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ
 
ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ: ﺍﺯ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟـﻢ
 
ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨـــﺎﺭ ﻫـﻢ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯿــﻢ
 
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺳﺖ نیشخند   
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×   
 
جواد خیابانی در بازی فرانسه و سوییس:

- جالبه کلاه هواداران شبیه پنیر سوییسی سوراخ سوراخه،

حالا باید دید تیمشون هم اینطور میشه؟! نیشخند

- کریم بنزما لقمه رو جوید و در دهان ماتیودی گذاشت اونم به خوبی قورتش
داد! خنده

- بازیکن شماره ۶ نقش موثری در قهرمانی دوسال آینده پاریسن ژرمن داشته! نیشخند

- لباس فرانسوی ها در جام جهانی ۱۹۵۸ این رنگی بود ولی سرمه ای بود!خنده

- فرانسه تو جام ۸۴ همه رو از دم تیغ شکست داد!نیشخند

- سوئیس چه بینواست امشب!  نیشخندنیشخند 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  
 
 یه مردی می گفت از وقتی زنم فهمیده تو بهشت حوری و پری زیاده
 
حتی نمیذاره نماز بخونم, میگه تو باید بری جهنم!!! نیشخند
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
سرعت اینترنت اینقد پایینه که 

اگه الان شخصاً پیاده برم از رییس گوگل سوال کنم 

زودتر به نتیجه میرسم تا سرچ کنم !  :| زبان
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×    
 
 
عصبانی شدن یارو:

انگار از وحشی اومده!نیشخند 

بلبل درازی هم که میکنی!خنده

هرچی بزرگتر میشه گنده تر میشه!زبان

تو نه تربیت داری نه خانوادگی!نیشخند

مسخره فروشی باز کردی؟نیشخند

حالا من نه یه آدم!خنده


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

بعضی دخترا هم هستن که
 
کاری به گرمای تابستون و سرمای زمستون ندارن
 
در هر حال چکمه میپوشن
 
اینا باقی مونده ارتش هیتلر هستن در آماده باش کامل به سر می‌برننیشخند 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

1.اک
 
2.او
 
3.سع
 
4.چاع
 
5.پع
 
6.شیع
 
7.عفت
 
8.عشت
 
9.عوح
 
10.عح
 
شمارش بدنسازا هنگام وزنه زدن!! نیشخند
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
دوستــان چنــد تـا جــک بــود کـه دلــم نیــومــد نــذارمشـــون پــس لطفــا شمــا هــم کمــی بــر جنبــه خــود بیـــافــزایــید × نیشخند
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

جوجه تو تخمش میگوزه خفه میشه 
نیشخند
.
.
.
.
.
.
.
نخند این یه داستان غم انگیزه    نیشخند

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

طرف کارت جانبازى یک درصدى داشت، ازش مىپرسن چرا یه درصد؟! 

میگه: سنگر بغلیمون خمـپاره خورد، مو فقط ریـ.ـدوم به خوم! قهقههخنده 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  
 
چند تا راهزن 3 نفرو میگیرن بهشون میگن برید جنگل 10 تا میوه بیارید...

اولی 10 تا زدآلو میاره میگن بایدبکنی تو کـ.ـو*نـ.ت تا بذاریم بری، اما اگه صدات در بیاد میکشیمت.
4 تاشو میکنه تو پنجمی صداش در میاد میکشنش.... 
 
دومی 10 تا تمشک میاره 9 تا شو میکنه تو... و میخنده میکشنش...
میره اون دنیا بعد اولی بهش میگه : اسکـل چرا خندیدی که بکشنت؟  
 
میگه آخه سومی رو دیدم با 10 تا آناناس میومد !!! قهقههخندهقهقهه
 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  
 
دقت کردین اگه اونروزی که شیطان تو بهشت به حضرت آدم گفت بیا اینو بخور حضرت آدم برمیگشت میگفت تو بیا اینو بخور  ایــنقدر توی دردسر نمیافتادیم ؟! نیشخند خنده  

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
   
یارو سبیل کلفته داشته تو یک جمعی تعریف میکرده که آره ما با کاروان داشتیم 
میرفتیم، یه دفعه راهزنا ریختن همه ملت رو یا کشتن یا بهشون تجاوز کردن!
 بعد نگاه میکنه می بینه بقیه دارند چپ چپ نگاش می کنند،
 برمیگرده میگه: البته ما رو کشتن!

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×
 

غضنفر مریض میشه میره پیش دکتر. دکتر می گه:این شیاف هارو واست تجویز کردم .
غضنفر میگه: خب چیکارشون کنم؟
دکتره می گه: خب بکن تو کـ.ونـ.ـت! 
غضنفر می گه: ببین دکتر خودت سر شوخیو وا کردی.حالا که اینجوره منم ریـ.ـدم تو دهن پدرت!    نیشخند    نیشخند    نیشخند
 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

به غضنفر میگن : سبز لیمویی رو توصیف کن میگه : شما آبی آسمانی رو در نظر بگیر، بشاش توش.  خنده    نیشخند
 

خــب دیـــگه بــــــریــن ســـراغ عکســـــــــا !!  چشمک    
    
↓ ↓ ↓      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓          ↓ ↓ ↓ ↓ ↓             
  

 چیـــه ؟! داره آب تنـــی میکنــه دیـــگه ×× نیشخند

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
 
 بـــرای ســلامتــی روحـــش جمیعـــا صــــلوات ×× خنده   

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×   
 
 تــا حــالا بــرا شمــا هــم پیــش اومــده ایــنجــوری بشیــن ؟!  نیشخند
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

 وقتـــی مــامــان میــگه بیـــایــن نــاهــار حـــاضـــره × خنده 


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

شـــرح در تصـــویـــر × زبان  

 


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

از قــدیــم گفتــن: حــادثــه خبــر نمیکنـــد ×× نیشخند  نیشخند

 


×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

 وااااای یــه کــوســه ×...!  خنده 

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×   

هنـــــر عکـــاسی !! نیشخند  


 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

        نیشخند              نیشخند    

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

 بـــــوی مـــاه مـــدرســــه ... 

 

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 
  

 اعصـــاب نـــداره هــــااا ...!! نیشخند×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× 

کپـــی بــرابـــر اصــــل !! نیشخند×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

 قیافه ی عادل وقتی شیرینی بهش میگه تساوی داربی تقصیر شماست ! خنده قهقههخنده

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

نکتــــه شـــو گـــرفتـــین ؟!! نیشخند
آخــه یکــی نیســت بـــه ایــنا بگــه:
شمــا اگــه بیل زن بــودی بــاغچــه خــودتـو بیــل میــزدی ×× زبان 

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×    

 اصـــن روایــت داریــم مــرد بــاس ایــنجــوری بــاشه × خنده 

 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×  

 
چطـــور بـــودن بچــه هـــا ؟!  زبان  
بچــه هــا قضیــه بــرگ چغنــدر رو هــم کــه میـــدونیـــن ؟! نیشخند پــس سعــی کنیــــن بــرگ چغنـــدر نبـــاشیـــن × نیشخند 

پ.ن : بـا شـــروع شــدن ســال تحصیــلی فشــار مــدرســه هــا و ... زیــاد میشــه واس همــون زیــاد نمیتــونم ســر بـــزنم ولــی حتمــا جــواب کــامنتـــاتـــونو میــدم. اگــه هــم وقــت اضــافــی پیــدا کــردم حتمــا آپ میکنـــم.  فـــدا همگـیـــــــ !×!  بغل 
 
 
 
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٢ | ۳:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.