قـــالــــب !!

ســــلام به همتـــون. بچــه هــــا قالبـــم یکیـــ دو روزه قاطی کــرده بعضیـــ قالبـــا رو نشــون نمیـــده. به پرشیــن بلاگ خبــر دادم. ببیـــنم کــی رسیــدگی میکنـــن. شایـــدم خودم انگولــک کردم درست شـــد ! نیشخند خــدا رو چــه دیدیــــ !!  زبان 

پـــس بچـــه هــا مرحمــت کنیــن بــا گفتـــن قالــب جدیــد مبارک و از اینجــور چیــزا رو مخـــم رژه نریـــن !!  خنده 

           با عــرض تشکـــر و قــدر دانیــــ  AliSpeeD ـه کبیـــر !! عینک

خـــداییـــــ ایـــن واژه اخــرو داشتــــی ؟!!! نیشخند 

/ 0 نظر / 51 بازدید