آهـــنگ جـــدیــدم :)

ســــلام بــه همتــــون. بچــه هــا آهنگـــو بخـــاطر ایــام محــرم بــرداشتــم ولــی بــعد اربعیـــن دوبـــاره میـــذارم ... یــا همیــنو یــا یکــی بهتـــرشـــو × زبان    پـــس فعـــلا × چشمک

××××××××××××××××××××××××××××××××××××


بچــه هـــا آهــنگ جــدیــدم چطـــوره ؟×!×!  
زبان اونقـــد گفتــــین عـــوض کــن 

و فـــلان و فـــلان کــه آخـــر ســر ایـــنو گـــذاشتـــم دیــگه × 
نیشخند


حــــالا بـــه وبـــــ میـــاد یـــا نـــــه ؟×!  مژه

نظـــرتـــونو راجبــش بگیــــن !×! چشمک تـــو کــامنتــای پســت پــاییـــنی ↓ ↓ ↓ ↓ 

راستـــی اگــه آهـــنگ شـــاد و جــالبـی هــم میشنــاسیــن (از اونــایی کــه 

بــاعـــث تغییــــرات فیــزیــکی و شیمیــایی در آدم میشـــهنیشخند) اسمــشو تــو 

کــامنتـا بــذاریــن بــرم گــوش بــدم روحـــم شــاد شـــه ! نیشخند   

دستــــتـــون طـــلا !×! زبان  فـــدا همگــــــــــی × @---8-- <== گُــل ـه نیشخند 
 

/ 0 نظر / 87 بازدید