نظز خواهی 2

سلام دوستان.حالا نظر شما در مورد قالب جدیدم چیه ؟؟؟؟سوالسوال

از قبلی خوبتره یا بدتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوالسوالسوال

نظزتون رو بگید.خندهخندهخندهخندهخنده

مطلب قبلی رو ولش کنید.

ما حالا با این مطلب کار داریم.نیشخندنیشخندنیشخند

مممممممممنونچشمکچشمکچشمکچشمک

/ 32 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Ss*110

من به این متشخصی بهم میاد سوال نامربوط بپرســـــــــم؟؟؟؟؟؟[نیشخند] خبـــــــــــــــ.....من آدم زیاد کنجـــــــکــــــاوی نیستم...حالا تو یکم در مورد خودت بگــــــــــــــــــــــــو... راستی چن روز پیش با بچه ها داشتیم در مورد برادر بزرگترو خواهر شوهر بازی حرف میزدیم،من گفتم داداش ندارم بخوام غیرتی شم...اگرم داشتم غیرتی نمیشدم...حالا تو داداش من.بگو ببینم عخشی مخشی،دوس دخملی،کوفتی[نیشخند]....ازاینا نداری؟؟؟؟

Ss*110

پس چـــــــــــــــــی؟؟؟مگه دخترا دل ندارن؟؟؟[شوخی] مـــــورد خاص نداری...غیر خاص چـــی؟؟؟[نیشخند] راستی چنتا خواهر برادر داری؟؟؟؟؟[سوال]

Ss*110

اتفاقـاًبعضیام مث من غیرت دارن این هــوا...« » همین جوری...[خنثی] ماشالله.... دست رو دلم نذار که خونــه...آی دی،مای دی کجابود؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت]

Ss*110

باید فک کنم ببینم میتونم قبول کنم یا نه....[شیطان]

Ss*110

اهم اهم...فقط در این صورت قبول میکنم که پست جدید بزاری...[ابرو]

Ss*110

چــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــش...[قهر] جدی نمیخوای پست بذاری؟؟؟... میخوای بذاریمون تو خمـــــــــــــــــــــاری؟؟؟؟...[کلافه]

Ss*110

الان وقت آزاد نداری؟؟؟....بـــــــــاور کنم؟؟...[دروغگو] من منتظر پست جدیدتمااااااااااااااا...[زودباش]

Ss*110

آورین آوریـــــــــــــن...[عینک][زبان]

یلدا

والا قبلیه رو حضور ذهن ندارم ولی هر چی باشه چون وب توا خوبه!خوب که نه محشره[دست][خوشمزه][پلک]

یلدا

[خجالت].اوه اوه.سند بو فیشار؟