داستان خنده دار (( ماهیگیری ))

مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت:”عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادابرویم” 

ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.این فرصت خوبی است تا ارتقائ شغلی که منتظرش بودم بگیرم بنابراین لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن.

ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت ، راستی اون لباس های راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار.

زن با خودش فکر کرد که این مساله یک کمی غیرطبیعی است اما بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد..

هفته بعد مرد به خانه آمد ، یک کمی خسته به نظر می رسید اما ظاهرش خوب ومرتب بود.

همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه؟

مرد گفت :”بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا،چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم . اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی؟”

جواب زن خیلی جالب بود…

زن جواب داد: لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم.

/ 31 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین

مردم از خنده

سلنا

خیلی خوشمزه بود .ضایع کردن مردها رو میگم

سلنا

چه دندون های خوشملی داری خخخخخ

سلنا

من الان میخام ببینم مطمئنی طلاست یه وقت رنگشون نکرده باشی ناقلا

زهرا

بر درت می امدم هرشب مراوامیزدی/گفتمت نامهربانی دم ز حاشامیزدی/دیدمت یک شب ب دریاخیره بودی تاسحر/کاش دریای تو ودم دل ب دریامیزدی

زهرا

خاطرات یه پسربد...... بایه دخترخوب نامزدبودم همه چی عالی بود خداییش دخترمحشر و مهربونی بود وخانوادهی خوبی داشت قراربود باهاش ازدواج کنم فقط یه چیز منو ازارمیدادواونم خواهرکوچیکش بود ک خیلی باهام راحت بود و باهام زیاد شوخی میکرد انصافا خوشگل بود.چندروزمونده بود ب عروسیمون ی روزخواهرش زنگ زد و گف ک مادرش خاست برم اونجاتایکم راجع ب مسائل عروسی حرف بزنیم.قبول کردم ووقتی اونجارسیدم دیدم کسی جزخواهرنامزدم نیس بعداز چندثانیه بهم گف اگه50تومن بهم بدی میزارم باهام باشی و بعدرفت تو اتاق خواب.باخودم فک کردموبعدبسمت درب خروجی رفتم چند تاپله پایین رفته بودم ک نامزد م وپدرشوگریان دیدم باباش بهم گف ب خانوادمان خوش اومدی تو توی امتحان قبول شدی ازاون روزاخییلی میگذره ولی هنوزکسی نمیدونه داشتم میرفتم کیف پولموازتوماشین بردارم.

زهرا

عزیزم اینی ک میگه شنیده بودم ازصدتافحش بدتره هااااا.

زهرا

اهان خب عزیزم همون اول میگفتی.

زهرا

با این×

tarlan

like