...

 

 

 

بچـــه هـــا بــا عــــرض معــــذرت از همـــــگی وبــــو تعــــطیلـــــش کــــردم چـــون وقــــت کــــافی بـــــرا رسیـــدگی بهشـو نــــدارم... ایشالله اگه عمری باقــی بـــود دوبـــاره بعـــد کنکـــورم میــام و راه انــدازیــش میکنـــم...

 

دلــــم بـــــراتـــــــــون تنـــــگ میشــــــــه 

فــــدا مـــدا همگـــی....

/ 0 نظر / 100 بازدید