# عید

عیــــدتـــــون پیشــاپیـــش مبـــــــــارک ... !!! =))

 ××××××××××××××××××××××××××   هیچ دقت کردین که همه ایرانیا کلا فقط نیگا میکنن؟ :| اعدام باشه نیگا میکنن... :| دعواباشه نیگا میکنن... :| تصادف باشه نیگامیکنن... ... ادامه مطلب
/ 488 نظر / 190 بازدید